top of page
For wix_edited.jpg

"Det uhøytidlige blanda koret i Oslo øst"

Om Østensjøsangerne

Østensjøsangerne ble startet i 1996, og er tuftet på vennskap og sosialt samvær!  Koret var tidligere et blanda kor, nå er vi et rent damekor med 15 medlemmer. Dirigenten vår (Simon-Andre Jacobsen) utfordrer oss til å strekke oss, og vi er stolte over hvor langt vi har klart å strekke oss.

De siste åra har vi holdt konserter med rock (Queen bl.a.) med bandet Frostrøyk – kor + band er skikkelig gøy. Tidligere har også bandet Number Seven Deli med Åge Reite akkompagnert oss, og repertoaret var «Norsk på norsk». Julekonserten i 2017 var på tema gospel/Negro spirituals, og Manglerud kirke var full! Gøy! Høsten 2022 hadde vi forsinket 25-års jubileumskonsert på Cosmopolite.

Vi er uformelle, støttende oss i mellom og har det skikkelig gøy hver eneste torsdag – med konserter og seminarhelger fra tid til annen.
 

Bli med da vel?
bottom of page